• ارزیابی ارتباط گزارشگری مالی با کیفیت بر محدودیت های اعمال شده در سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده ها (dea)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 630
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  در این پژوهش، جهت سنجش تصمیمات سرمایه گذاری از مدل الگوی تحلیل پوششی داده ها با استفاده از نرم افزار dea excle solver استفاده شده است. همچنین داده‌های 68 شرکت از  شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار به‌ صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1394 موردبررسی قرارگرفته شده است. در این پژوهش جهت بررسی چگونگی تأثیرگذاری گزارشگری مالی باکیفیت بر محدودیت اعمال‌شده از طریق سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها از مدل مک نیکولز (2000) که توسط دچاو و دیچو  (2002) تعدیل شده، استفاده‌ شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌ دهد که وجوه نقد بر گزارشگری مالی تأثیرگذار است و کیفیت گزارشگری مالی نیز بر سیاست های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها