18 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • فصلنامه مطالعات منابع انسانی
  حوزه های تحت پوشش : علوم انسانی - مدیریت
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  نوع انتشار : آنلاین
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/08/14
  • سال انتشار : 1390
  • محل انتشار : تهران - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 27830624
  • ایمیل : mgt.hr.air.uni[at]gmail.com
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 125 مقاله
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها