شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله عوامل مؤثر بر وزن مولکولی پلی بوتادین-ال حاصله از واکنش پلیمریزاسیون رادیکالی 1 و 3- بوتادین درحضور H2O2

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید