یک شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله APPLICATION OF PATTERN RECOGNITION TECHNIQUES TO LONG-TERM EARTHQUAKE PREDICTION IN ALBORZ REGION ON IRANIAN PLATE

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید