چهار شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تبیین روابط ساختاری جریان غیرخطی در محیط متخلخل

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید