پنج شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تحلیل رسوب معلق ورودی به مخزن سد کوثر خلخال با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش رگرسیون خطی چند متغیره

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید