شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله مطالعه ی ترمودینامیکی واکنش های تشکیل کمپلکس بین کاتیون آمونیوم و دی سیکلوهگزانو- 18- کرون- 6 در حلال های مخلوط دو جزیی به روش هدایت سنجی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید