پنج شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی ارتباط بین سطح بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری محوری با وفاداری مشتریان نسبت به خدمات بانکی (مورد بررسی: بانک توسعه صادرات کرمان)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید