• آنالیز ورق های چندلایه با استفاده از تئوری ریتز و تئوری لایه گون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 949
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله با فرض معادلات جابجایی با ضرایب مجهول برای حرکت ورق در سه راستای محور مختصات به گونه ای که معادلات فرضی شرایط مرزی هندسی و طبیعی را برآورده سازند جابجایی ورق در هر لایه مدل می شود و با در نظر گرفتن پیوستگی کامل بین لایه ها با استفاده از اصل لایه گون انرژی پتانسیل مجهول لایه ها محاسبه می شود و با مشتق گیری از انرژی پتانسیل کل نسبت به ضرایب مجهول معادلات جابجایی و حل دستگاه معادلات و مجهولات حاصل ضرایب مجهول بدست می آید. بدیهی است با بدست امدن ضرایب مجهول معادلات جابجایی بتوان سایر کمیت های لازم برای آنالیز ورق را محاسبه نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها