• بازتوزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1354
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   علت اصلی چرخش پلاستیک تغییر طول فولاد کششی می باشد؛ از طرفی بازتوزیع لنگر مجاز در مقاطع بتن آرمه سازه های نامعین به شکل پذیری مقطع بحرانی بستگی دارد. ظرفیت چرخشی پلاستیک مقطع بحرانی می بایست از چرخش پلاستیک مورد نیاز بیشتر باشد. بنابراین ظرفیت چرخشی پلاستیک مقطع، عامل اصلی برای تعیین میزان بازتوزیع لنگر مجاز است. ظرفیت چرخشی پلاستیک و مقدار بازتوزیع لنگر مجاز به عوامل مختلفی بستگی دارند. به سبب محدوده وسیع این عوامل، نتایج آزمایشگاهی مختلف برای مقدار ظرفیت چرخشی پلاستیک تفاوت های زیادی را نشان می دهند. با استفاده از یک مدل عددی از بازتوزیع لنگر در مقاطع تیرهای بتن آرمه یکسره تاثیر عوامل گوناگون بر میزان بازتوزیع لنگر و ظرفیت چرخشی پلاستیک مقاطع بررسی می شود. جهت درک و تعیین تاثیر عوامل متعدد بر ظرفیت چرخشی پلاستیک و لنگر بازتوزیع شده مجاز و نسبت شکل پذیری مقاطع یک مطالعه پارامتری انجام شده است. مطالعات نشان می دهد که اگرچه نسبت عمق محور خنثی به عمق موثر مقطع و شاخص میلگردگذاری مکانیکی عوامل موثری می باشند، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که بر ظرفیت چرخشی پلاستیک و بازتوزیع لنگر مجاز تاثیر می گذارند. در این میان مهمترین آنها کرنش نهائی بتن، نسبت لاغری تیر، مقاومت تسلیم میلگردها و میلگردگذاری فشاری می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم