• بررسی تاثیر فشار ناشی از خوردگی آرماتورها بر ترک خوردگی در سازه های بتن آرمه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 936
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سازه های بتن مسلح معمولاً از خرابی به علت خوردگی آرماتورها، که می تواند ناشی از کربنات و یا یون های کلر باشد، رنج می برند. معمولاً زمان بازسازی تعمیر سازه های بتن مسلح ناشی از خوردگی به وسیله ترک خوردگی پوشش بتن تنظیم می شود و اصلی ترین نشانه خوردگی، ترک خوردگی پوشش بتن است. بنابراین، ترک ها می توانند منجر به تسریع فرسایش سازه شود. تحلیل فشار بوجود آمده ناشی از خوردگی یکی از عوامل موثر در نحوه رشد و توزیع ترک ها در سازه های بتن آرمه می باشد. به همین منظور جهت شبیه سازی رشد ترک از نرم افزار abaqus که یک نرم افزار کامل اجزاء محدود می باشد، استفاده شده است. برای صحت سنجی مدل های طراحی شده از مدل های تحلیلی استفاده گردیده و نتایج حاصل از روش های تحلیلی و نرم افزار با یکدیگر مقایسه شده اند. مشاهده می شود که با افزایش زمان فشار ناشی از خوردگی افزایش یافته و پس از آن با پر شدن نواحی ترک خورده از مصالح زنگ زدگی این فشار کاهش خواهد یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها