• مدل زونالیته ژئوشیمیائی برای اکتشاف ذخایر مس پورفیری در منطقه جبال بارز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1833
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   قسمتی از کمربند متالوژنی سنندج - سیرجان در نقشه زمین شناسی 1:100000 جبال بارز، برای کانی سازی مس پورفیری تحت مطالعه قرار گرفت. یکی از روش های تهیه نقشه پتانسیل مطلوب کانی سازی، استفاده از روش زونالیته ژئوشیمیائی است. نتیجه مدل حاصل از نتایج روش زونالیته ژئوشیمیائی در مقیاس اکتشافات ناحیه ای نشان می دهد که در ورقه زمین شناسی 1:100000 جبال بارز، مساحتی در حدود 500 کیلومتر مربع به عنوان مناطق مساعد و مطلوب برای کانی سازی مس پورفیری می توان تشخیص داد. به عبارت دیگر می توان اکتشافات نیمه تفصیلی و تفصیلی برای مس را در محدوده ای برابر با 20 درصد برگه جبال بارز ترتیب داد. با استفاده از روش زونالیته ژئوشیمیایی، روشی بهینه برای تحلیل داده های ژئوشیمیایی، رده بندی آنومالی ها و بالاخره تهیه نقشه مطلوب پتانسیل ذخایر پورفیری در منطقه جبال بارز ارائه شد که نتیجه آن اکتشاف 9 آنومالی ژئوشیمیایی پتانسیل دار در مقیاس ناحیه ای می باشد. درنتیجه بررسی های اکتشافی انجام شده در منطقه مورد مطالعه، سه زون پتانسیل دار مس به تفکیک تشخیص داده شد که منطقه کرور به عنوان بهینه ترین زون جهت اکتشافات تفصیلی پیشنهاد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها