جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی معدن
  • گرایش : معدن
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها