• ارایه چارچوب مفهومی شهرهای پایدار، هوشمند و دانش بنیان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/04/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/13
  • تعداد بازدید: 188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارایه چارچوب مفهومی شهرهای پایدار، هوشمند و دانش بنیان

  شهرسازی معاصر تحت تأثیر رویکردهای نوین به خصوص توسعه پایدار، توسعۀ دانش بنیان و شهرهای هوشمند است. برهمین اساس هدف مقاله حاضر، ارایه چارچوب مفهومی برای شهرهای پایدار، دانش بنیان و هوشمند است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی -تحلیلی و روش آن تحلیل محتوا است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مفاهیم شهر پایدار، هوشمند و شهر دانش محور دارای مولفه های مشترکی هستند که یک چارچوب مفهومی کلی را تشکیل می دهند.

  چارچوب مفهومی شهر پایدار، هوشمند و دانش محور دارای سه مولفه کلیدی مشتمل بر راهبران اجرا، رویکرد یکپارچه مدیریت دانش و پایش و ارزیابی است. راهبران اجرا به ترکیبی از سه محور مشتمل بر حکم روایی، نوآوری و پایداری اطلاق می شود. رویکرد یکپارچه مبتنی بر توسعۀ شهری دانش بنیان است.

  این رویکرد روشن می کنند چگونه مدیریت دانش باید خود را از نظر دستورالعمل ها، اولویت ها، کلان فرآیندها، چالش های شهری ماموریت محور سازماندهی کنند تا بتواند پویایی های توسعۀ شهر دانش بنیان را تحقق نماید. نظارت و پایش به ساختارهای دانش گفته می شود که به عنوان سازوکار تنظیم و کنترل فعالیت ها و کارکردهای حیاتی سیستم های شهری عمل می کند. همین طور شامل یک چارچوب نظارتی می شود که ارزش سیستم را در یک روش جامع و کل نگر اندازه می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها