جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : طراحی شهری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/10/13
مقالات جدیدترین رویدادها