• ریسک مرتبط با سیاست و رفتار تامین مالی شرکت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/19
  • تعداد بازدید: 365
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ریسک مرتبط با سیاست و رفتار تامین مالی شرکت ها

  این مقاله با تمرکز بر داده‌ های فصلی شرکت‌های فهرست‌شده عمومی ایران از سه ماهه اول تا سه‌ماهه 1400، تحلیلی اکتشافی از علل رفتار تامین مالی شرکتی را از طریق کانال‌ های ویژگی‌های سطح شرکت، عوامل سطح کشور و ریسک‌های مرتبط با سیاست ارائه نمود. در این تحقیق از معیارهای چند بعدی ریسک‌های مرتبط با سیاست، از جمله عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ریسک ژئوپلیتیک و ریسک سیاسی استفاده گردید. این تحقیق به دنبال پاسخ بدین سوال که: «آیا همبستگی بین ریسک‌های مرتبط با سیاست و فعالیت های تامین مالی تحت استراتژی های مختلف تامین مالی مانند تامین مالی بدهی و تامین مالی سهام متفاوت است یا خیر» بود. همچنین بررسی گردید که چگونه محدودیت های مالی و تفاوت های صنعت بر تامین مالی شرکت تأثیر می‌گذارد.

  یافته های تجربی نشان داد که ریسک های مرتبط با سیاست‌ها می‌توانند بر تصمیمات تامین مالی شرکت تأثیر منفی بگذارند. تأثیر ریسک مربوط به سیاست بر تأمین مالی بدهی بیشتر از تأمین مالی سهام است. شواهد همچنین نشان داد که هم عوامل در سطح شرکت و هم در سطح کشور، تعیین‌کننده های اساسی هستند که تصمیمات تامین مالی شرکت را هدایت می کنند. در نهایت، تأثیر بازدارنده ریسک مرتبط با سیاست برای دو نمونه فرعی مجزا از شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت های تولیدی بزرگتر است. آگاهی از این تأثیرات می تواند به مدیران و سیاست گذاران کمک کند تا استراتژی های کارآمدتری را با هدف بهبود عملکرد اقتصادی خود تدوین کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها