• بررسی و مقایسه شاخص های اعزام آمبولانس دراورژانس های روانپزشکی مددجویان تماس گیرنده بااورژانس 115 شیراز سال 1398 و 1400

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/15
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی و مقایسه شاخص های اعزام آمبولانس دراورژانس های روانپزشکی مددجویان تماس گیرنده بااورژانس 115 شیراز سال 1398 و 1400

  آگاهی از تاثیر بحران کرونا بر اورژانس های روانپزشکی به منظور برنامه ریزی و مداخلات مدیران نظام سلامت اهمیت دارد. مطالعه با هدف بررسی و مقایسه شاخص های اعزام آمبولانس دراورژانس های روانپزشکی مددجویان تماس گیرنده بااورژانس115 شیراز سال 1398 و 1400 انجام گرفت. روش کار : مطالعه توصیفی (مقطعی یکساله 1398 و 1400) بود.

  اطلاعات پرونده 3476 نفر مددجوی اورژانس های روانپزشکی انتقالی به بیمارستان سال 1398 و 4549 نفر سال 1400 ، درسامانه اورژانس115 شیرازبررسی شد.روش سرشماری نمونه گیری بوده، با جامعه آماری یکی بود. داده ها از پرونده الکترونیک مددجویان بدست آمد.تعداد کل مددجویان ، مددجویان اختلالات روانی رفتاری و تعدادی که به بیمارستان انتقال یافته بودند از سامانه گرفته شد. اطلاعات مددجویان در فرم گردآوری داده ها ثبت گردید. (جنسیت ، سن ، نحوه تماس با 115 ، نوع اورژانس ، نتیجه ارزیابی تیم اورژانس).

  آمارهای توصیفی (فراوانی ، درصدفراوانی) با ورود داده ها در نرم افزار spss بررسی شد.یافته ها : 1 / 5 % مددجویان سال 1400 اورژانس روانپزشکی بودند ، نسبت به سال 1398 افزایش 4 / 1 % داشت. اورژانس های روانپزشکی سال 1400 نسبت به سال 1398 از جهت تعداد مددجویان 1 / 13 % افزایش ،مددجویان انتقالی به بیمارستان کاهش 1 / 0 % ، فوت شدگان کاهش 4 / 0 % ، زنان افزایش 7 / 3 % ، میانسالان افزایش 8 / 4 % و جوانان کاهش 4 / 6 % جوانان ، تماس تلفنی با 115 افزایش 7 / 0 % داشت.

  نتیجه گیری : درشرایط بحران برای پیشگیری و کاهش اورژانس های روانپزشکی ،افزایش مشاوره های سلامت روان ،ارتقاء آگاهی مردم درزمینه راهکارهای افزایش سطح تاب آوری و مقابله با بحرانها ، حمایت های معیشتی از سوی مسوولان حوزه سلامت و سایر ارگانهای مربوطه ضرورت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم