• کیفیت نهادی، قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 119
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  کیفیت نهادی، قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم

  قیمت نفت یکی از متغیرهایی است که بر اقتصاد همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده نفت تاثیر می گذارد. به همین جهت، بررسی تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته می شود، ضروری است.

  همچنین یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر روابط اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه کیفیت نهادی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه میان قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران است و به همین منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (str) در بازه زمانی 1367 - 1396 استفاده شده است. نتایج الگوی رگرسیون آستانهای نشان می دهد که رابطه قیمت نفت و رشد اقتصادی در دو رژیم با حد آستانه کیفیت نهادی با هم متفاوت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم