• تطبیق رژیم حقوقی حاکم بر اوارق بهادار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/19
  • تعداد بازدید: 59
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تطبیق رژیم حقوقی حاکم بر اوارق بهادار

  اوراق بهادارمجموعه اسنادی هستند که به وسیله اشخاص حقوقی، اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صادر شده و قابل معامله در بازار بورس باشد و نقل و انتقال آنها با قبض و اقباض یا با ثبت در دفتر موسسه صادر کننده اوراق به عمل می آید که هر کدام از این اوراق دارای اوصاف اختصاصی مشترک و نیز اوصاف و ویژگی های خاص خود می باشد. در واقع اوراق بهادار به عنوان پدیده مهم زندگی صنعتی امروز، بایستی رژیم حقوقی حاکم بر این اوراق را بررسی کرد.

  منظور از رژیم حقوقی آن است که این گونه اوراق از دیدگاه حقوقی چه وضعی دارند ؟ آیا اساسا می توان مالیت داشتن این اوراق را پذیرفت؟ و ماهیت حقوقی آنها چیست و به هنگام تعارض قوانین چه قانونی بر این اوراق حکومت می کند . در آغاز باید اذعان نماییم که با توجه به عمر کوتاه این اوراق در نظام حقوقی ما و عدم آشنایی اذهان عموم مردم و پایبندی مولفین حقوقی به تعاریف و تقسیم بندی های کلاسیک از اموال ، پاسخی که بدین سوالات داده می شود جنبه قطعی و مسلم شاید نداشته باشد و صرفا به عنوان تحقیق و فتح بابی برای ارباب تحقیق می باشد و بدین منظور مطالب این تحقیق را در چند بند جداگانه مطرح شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم