• مدل های قیمت گذاری دارایی های عاملی با استفاده از ناهنجاری های آماری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 54
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  مدل های قیمت گذاری دارایی های عاملی با استفاده از ناهنجاری های آماری

  هر سرمایه گذار با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اقدام به سرمایه گذاری می کند و هدف وی کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری خود می باشد؛ اما با توجه به این اصل اقتصاد مالی که به طور معمول بازده با ریسک رابطه ای مثبت دارد، لذا کسب هر میزان بازده ای بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک، با مقداری ریسک همراه است که معمولا با افزایش بازده این ریسک نیز افزایش می یابد.

  در این راستا دستیابی به بهترین رویه های اندازه گیری نرخ بازده مورد انتظار سهام در هر بازاری می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بسیار مفید فایده باشد .در این راستا، دیدگاه های مختلفی راجع به بهترین رویه اندازه گیری نرخ بازده مورد انتظار سهام وجود دارد. از این رو، پژوهش حاضر به برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های عاملی با استفاده از ناهنجاری های آماری، با استفاده از مدل های داده های پانل پرداخته است.

  در این راستا در این راستا دو مدل قیمت گذاری عمومی طراحی شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی پانل دیتا تخمین زده شده است. در این راستا، نتایج نشان داده است که برای مدل اول، متغیرهایی همچون عامل بازار و عامل اندازه تاثیری منفی و معنادار بر بازده سهام شرکت ها دارند. این در حالی است که متغیرهایی همچون عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل سرمایه گذاری و qmjتاثیری مثبت و معنادار بر بازده سهام شرکت ها دارند. از سوی دیگر، نتایج مربوط به تخمین مدل دوم نشان داده است که بازده های پرت مثبت و بازده معمولی تاثیر مثبت و معنادار بر بازده سهام دارند. در حالی که بازده های پرت منفی تاثیری منفی و معنادار بر بازده سهام دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها