• رفع تشابه آیات با استفاده از روایات و کتاب لغت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/01
  • تعداد بازدید: 94
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  رفع تشابه آیات با استفاده از روایات و کتاب لغت

  این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به بررسی رفع تشابه آیات با استفاده از روایات و کتاب لغت می پردازد به این هدف که گوشه ای معارف را تبیین نماید. محکم و متشابه یکی از مهمترین و بحث بر انگیز ترین مباحث علوم قرآنی است که شناخت آن می تواند بر سایر دانش های اسلامی تاثیر گذارد و حتی در نگرش به قرآن تعیین کننده باشد.

  در آیه هفتم سوره آل عمران، به صراحت اعلام شده که در کنار آیات محکم، که اساس قرآن کریم است، آیات متشابه نیز وجود دارد که بهره گیری از تاویل نادرست این آیات، می تواند در ایجاد و گسترش فتنه، به کار رود. برای رفع تشابه از آیات قرآن می توان به وسیله آیات محکم و روشن، همچنین به وسیله روایات، اصول محاوره، لغت و قرائن عقلی، راهکارهایی ارائه کرد اما به دلیل حجم مقاله به روایات و لغت پرداخته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها