• واکنش های کیفری به جرم شروع به قتل عمد در حقوق ایران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/02
  • تعداد بازدید: 112
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  واکنش های کیفری به جرم شروع به قتل عمد در حقوق ایران

  قتل جرمی است جنایی توسط انسان علیه یک انسان دیگر محقون الدم ارتکاب می یابد. قانونگذار نه تنها در قانون مجازات اسلامی بلکه در هیچ یک از قوانین کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم و به تبع آن شروع به قتل به عمل نیاورده و تنها به تشریح مسئله و جرم انگاری آن بسنده کرده است و فقط به بیان مواد قانونی آن پرداخته است.

  تا قبل از سال 1375 ، مقنن، شروع به قتل عمد را مستقلا جرم نمی شناخت و به همین واسطه، شروع به قتل عمدی نیز قابل تعقیب و مجازات نبود مقنن در سال 1375، به واسطه اهمیت جنبه عمومی شروع به قتل عمدی، به لحاظ اخلال در نظم عمومی جامعه، مبادرت به تصویب ماده 613 ق. م.ا، نمود و شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل و قابل تعقیب و مجازات در نظر گرفت.

  مقنن در ماده مذکور، شروع به قتل عمدی را مستوجب حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال دانسته که به لحاظ میزان مجازات، در مقایسه با بند " 1" ماده 20 ق. م. ع سابق، خفیف تر می باشد و به نوعی بیانگر عدم تناسب جرم و مجازات می باشد. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیل به بررسی واکنش های کیفری به جرم شروع به قتل عمد در حقوق ایران می پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها