• چگونه باله کلاسیک از رمانتیسم تاثیر پذیرفت؟

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/05
  • تعداد بازدید: 64
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  چگونه باله کلاسیک از رمانتیسم تاثیر پذیرفت؟

  این مقاله با نگاهی تطبیقی، گونه ای از گاهشماریِ وقایع تاریخی مرتبط با باله است؛ گزارشی از تاثیرات رمانتیسم بر این هنر در قرن نوزدهم که با اشاراتی به برخی صاحبنظران و بزرگان، به بررسی تاریخی این تاثیرات می پردازد. در آغاز یادآوری این نکته ضرورت دارد که بررسی همه جانبه موضوع با توجه به حساسیت های محتمل و تلاش برای رفع سوء ظنهای احتمالی نیازمند زبان و قلمی سهل و ممتنع داشت که امید است مورد رضایت خواننده قرار گیرد.

  نیک می دانیم که سهم این هنر در ادبیات پژوهشی، در مقایسه با سایر هنرها، بسیار اندک بوده است و این ویژگی سبب شده تا داوری درباره آن پیوسته با رویکردی نسبی گرایانه و محتاطانه صورت پذیرفته و ثمرات حاصل از کنکاش پیرامون آن بسیار تنگدستانه باشد. باری، نگارنده با علم به این موضوع و حساسیت های موجود اقدام به بررسی یکی از دوره های تاریخیِ تاثیرگذار بر این هنر نموده است. این مقاله برای کسانی که در کسوت یک نظریه پرداز به تاریخ هنر می نگرند، نوشته نشده است؛ به دنبال نقادی، ارتقاء آگاهی های حرفه ای و بلوغ هنری نیست اما بر تحلیل تاریخی پای می فشارد و محتوای آن بر رویکردی کلان نگر استوار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها