• طراحی بازی آموزشی ویژه مفهوم درصد و بررسی اثربخشی آن بر پیشرفت درسی دانش آموزان پسر پایه پنجم (ناحیه دو شهر یزد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/17
  • تعداد بازدید: 107
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  طراحی بازی آموزشی ویژه مفهوم درصد و بررسی اثربخشی آن بر پیشرفت درسی دانش آموزان پسر پایه پنجم (ناحیه دو شهر یزد)

  بر اساس مطالعات صورت گرفته در سالیان اخیر، به راحتی میتوان دریافت که دانش آموزان ایرانی در یادگیری درس ریاضیات مشکلات زیادی دارند. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان اثر بخشی تدریس ویژه مفهوم درصد با استفاده از طراحی بازی آموزشی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم ناحیه دو یزد انجام گرفت. روش تحقیق حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ناحیه دو یزد در سال تحصیلی 99 - 98 بود.

  به منظور انجام این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و 15 نفر از آنها درگروه کنترل (بدون هیچگونه مداخله)، 15 نفر دیگر در گروه آزمایش (یادگیری با استفاده از بازی آموزشی)، قرارگرفتند. در گروه آزمایش، میانگین امتیازات به دست آمده از آزمون10 سوالی، قبل از ورود متغیر مستقل (یادگیری با استفاده از بازی آموزشی)، 14 / 43 و بعد از آموزش، 12 / 52 می باشد.

  این حاکی از این امر است که بازی های آموزشی مفهوم درصد بر پیشرفت درسی دانش آموزان، تاثیر مثبت داشته است. همچنین میانگین پس آزمون در روش دوم (آموزش درصد با استفاده از روش متداول)، 03 / 46 و بالاتر از میانگین پیش آزمون در گروه کنترل است؛ بنابراین این روش تدریس نیز بر عامل وابسته، تاثیر داشته، اما، نکته مهم اینکه تغییرات میانگین در روش اول بیشتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم