• بررسی تاثیر شوک های اقتصادی بر محیط گزارشگری مالی ( کیفیت اطلاعات حسابداری )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 87
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر شوک های اقتصادی بر محیط گزارشگری مالی ( کیفیت اطلاعات حسابداری )

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های اقتصادی بر محیط گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر مقصود ما از شوک های اقتصادی، شوک های نفتی، شوک های تورمی و تحریم های اقتصادی است و همچنین منظور از محیط گزارشگری مالی، کیفیت اطلاعات حسابداری است. در این پژوهش شوک های نفتی، شوک های تورمی و تحریم های اقتصادی به عنوان متغیرهایی دامی در نظر گرفته و از متغیر کیفیت اقلام تعهدی برای اندازه گیری معیار کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده شده است.

  بدین منظور فرضیاتی برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 118 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد شوک های تورمی تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اطلاعات حسابداری دارد و تحریم های اقتصادی و شوک های نفتی تاثیر معناداری بر کیفیت اطلاعات حسابداری ندارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها