• بررسی تاثیرات دو زبانگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران پیش دبستانی و دبستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/26
  • تعداد بازدید: 76
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیرات دو زبانگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران پیش دبستانی و دبستان

  آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین و معتبر ترین شریان در فرایند یاددهی یادگیری است که باید به تمامی جنبه های محیطی، فیزیکی و روحی فراگیران در امر تعلیم و تربیت توجه داشته باشد، چرا که آموزش و پرورش صحیح در گرو توجه همه جانبه به نیاز فراگیران است. دو زبانگی یکی از مسائل تاثیر گذار بر آموزش و یادگیری افراد جامعه است که امروزه در همه جای جهان مطرح می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مسئله دوزبانگی دانش آموزان و چالش زبان فارسی در دوران پیش دبستانی و دبستان که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام شد و نتایج نشان داده که این گونه افراد با مشکلات آموزشی و زبانی زیادی روبرو هستند.

  افت تحصیلی، مشکلات شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خوانداری، به خصوص در دوران ابتدایی از جمله مشکلاتی هستند که محصول بیگانگی زبان آموزشی می باشد. یافته های مطالعه ی گویای این است که لحاظ نکردن تفاوت های زبانی در مناطق و نواحی گوناگون در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی و اجرای برنامه آموزشی متحد الشکل در همه ی مناطق و نواحی به فراهم سازی فرصت های آموزشی مناسب منجر نمی شود. لذا تدوین برنامه درسی آموزش زبان فارسی در مناطق غیر فارسی زبان با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه ای یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه زبان فارسی در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها