• تحلیل جایگاه فضای سبز در ساخت کالبد شهری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/06
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02166979526

  تحلیل جایگاه فضای سبز در ساخت کالبد شهری

  کاربری فضای سبز یکی از کاربری های مهم خدماتی برای شهرهای امروزی محسوب می شود و یکی از مولفه های نیل به توسعه ی پایدار شهری است که به لحاظ اهمیت مسئله مورد توجه برنامه ریزان شهری است. در این نوشتار، مطابقت سرانه کاربری فضای سبز با استانداردهای شهرسازی و نیز چگونگی توزیع و تناسب پارک های شهری محدوده مورد مطالعه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، که در این راه با توجه به سرانه های جهانی و سازمانها و ارگانهای ذیربط، مشخص شد که شهرها دچار کمبود شدید از لحاظ سرانه فضای سبز شهری می باشند و سرانه فضای سبز شهر ها فاصله زیادی با سرانه های مطلوب در این زمینه دارد.

  و همچنین در مورد توزیع تناسب پارک های شهری در شهرها جانمایی و توزیع بهینه صورت نگرفته است و با تراکم جمعیت شهر ها ارتباط مناسبی ندارد و کمبودهایی نیز در این مورد به چشم می خورد. که در اینجا ما برای رفع این کمبودها با تحلیل سلسله مراتبی ahp و با توجه به معیارها و شاخص های مکانیابی و با استفاده از دیتاهای شهری شهر مورد مطالعه و ضریب وزنی های بدست آمده از تحلیل ahp مکان های بهینه را از لحاظ استقرار کاربری فضای سبز شهری برای رفع این کمبودها و در جهت رفاه جمعیت ساکن پیشنهاد داده ایم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها