• بررسی نقش دانش حسابدار ارشد و در دسترس بودن و عملکرد نرم افزار حسابداری بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/23
  • تعداد بازدید: 33
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  داشتن اطلاعات مرتبط و با ارزش برای تصمیم‌گیری چالش اصلی سازمان‌های امروزی است، زیرا سیستم اطلاعات نقش مهمی در مدیریتسازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها دارد. بنابراین هدف این پژوهش همبررسی نقش دانش حسابدار ارشد و در دسترس بودن و عملکرد نرم افزار حسابداری بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالیاست  و نوع تحقیق توصیفی–همبستگی می‌باشد.

  مدل تحقیق با کمک روش نمونه‌گیری هدفمند 168 نفره با فرمول کوکران از حسابداران مناطق یازده گانه شهرداری شیراز  و الگوریتم حداقل مربعات جزیی تحلیل شدند.یافته‌ها نشان دادند  که دانش حسابدار ارشد و در دسترس بودن و عملکرد نرم افزار حسابداری بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها