• بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر ساختار سرمایه بهینه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/23
  • تعداد بازدید: 32
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  کوته‌بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و­ مهم برای توجه به گزینه‌ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند. تعریف عمومی اصطلاح کوته‌بینی، عدم پیش­‌بینی یا درک، دید محدود در مورد مسائل و دیدگاه سطحی در اندیشه و برنامه­ریزی است. پژوهش حاضر به ، بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر ساختار سرمایه بهینه می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 159 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 10 ساله بین سال‌های 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند.

  روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت‌ها جمع‌آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 12 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که کوته بینی مدیران بر ساختار سرمایه بهینه تاثیر منفی و معناداری دارد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها