• بررسی نفوذپذیری پی آبرفتی و تحلیل نشت از سد خاکی گردیان جلفا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1114
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  آب ذخیره شده در پشت سد به دلیل بار هیدرولیکی، همواره در پی یافتن راهی برای نفوذ از پی، جناحینیا بدنه سد می باشد. این عامل سبب می شود که یک جریان فعال از درون لایه های پی و بدنه سدهای خاکی نفوذ کرده و به طرف پایین دست نشت پیدا کند. از این رو با توجه به این پدیده طراحان سد برآورد مقدار دقیق مقدار نفوذ را جز اولویت های اصلی در مطالعات و اجرای طرح های آبی خاکی مدنظر قرار می دهند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی و تحلیل نشت در محدوده پی و بدنه سد گردیان جلفا، با استفاده از نرم افزار seep/w می باشد که متناسب با شرایط مختلف و مدل سازی خاک اشباع انجام گرفته است. این سد از نوع خاکی با هسته رسی قائم و ارتفاع این سد از پی 40 متر با حجم مفید مخزن 23 میلیون مترمکعب است. تحلیل های نشت انجام شده براساس نتایج آزمایشات نفوذپذیری انجام شده ساختگاه سد صورت گرفته است. مقادیر نشت محاسبه شده در حالت بدون دیواره آب بند برابر با 3063722 m2/year و با فرض اجرای دیواره آب بند برابر با 173763 m2/year می شود. بنابراین نتایج نشان می دهد که پس از اجرای دیواره آب بند، سد گردیان نسبت به پدیده نشت و ایجاد پدیده رگاب در شرایط قابل قبولی قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها