• رفتار اطلاع یابی و میزان استفاده اعضای هیئت علمی علوم انسانی از پایگاه های اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 1062
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی علوم انسانی دانشگاه شیراز در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته می پردازد. این پژوهش برآن است تا به سؤالاتی در مورد میزان استفاده از پایگاه ها ی اطلاعاتی، پراستفاده ترین و کم استفاده ترین پایگاه های اطلاعاتی، و مهم ترین دلایل استفاده و عدم استفاده از منابع اطلاعاتی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز پاسخ دهد. تأکید این مقاله بر اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی است و در اکثر موارد سعی شده است تا وضعیت اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی با اساتید سایر دانشکده ها مقایسه شود. روش پژوهش به کار رفته، روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی نیز از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (spss) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که هر چند تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی کمتر از اساتید دانشکده فنی و مهندسی و بیشتر از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه است، آنان بیش از سایر دانشکده ها از پایگاه های اطلاعاتی استفاده می نمایند. همچنین در میان پایگاه های موجود در دانشگاه شیراز، پایگاه های  elsevier ,direct scienceو proquest به ترتیب پراستفاده ترین پایگاه های اطلاعاتی از جانب اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شیراز هستند. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین دلیل استفاده از پایگاه های اطلاعاتی بهبود کیفیت تدریس، و شرکت در همایش های داخلی و خارجی است. از جانب دیگر، مهم ترین دلیل عدم استفاده پاسخگویان از پایگاه های اطلاعاتی تامین نیازهای اطلاعاتی از طریق سایر منابع است. همچنین پاسخگویان عقیده دارندکه بهترین روش آموزش نحوه استفاده ازپایگاه های اطلاعاتی همانا «ایجاد help link برروی وب سایت کتابخانه دانشگاه» است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها