• تحلیل شرایط جریان در قوس 90 درجه همگرا با آبگیر به روش آزمایشگاهی و عددی با استفاده از نرم افزار fluent

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بهترین محل برای قرارگیری آبگیر، ساحل بیرونی قوس در رودخانه ها بوده و الگوی جریان در این ناحیه با هندسه ی قوس، محل و زاویه ی آبگیر مرتبط می باشد. تمامی تحقیقات پیش از این محدود به قوس 90 درجه غیرهمگرا در غیاب خرده های چوب بوده، هرچند در جریان های طبیعی اثرات رسوب گذاری سبب ایجاد همگرانی در قوس کانال می گردد. بهترین زاویه آبگیر در کانال همگرا در جریان های جاری جنگل ها کمترین رسوب را به سمت آبگیر انحراف داده و هدف این تحقیق نیز یافتن این زاویه در قوس 90 درجه همگرا در حضور ذرات چوب به روش آزمایشگاهی و عددی بوده و نتایج زاویه 60 درجه را به عنوان بهترین زاویه آبگیر در شرایط مورد آزمایش معرفی می نمایند. به علت دشوار بودن و پرهزینه بودن روش های آزمایشگاهی از مدل عددی با استفاده از نرم افزار fluent در این تحقیق برای بررسی رژیم جریان استفاده گردیده است که نتایج حاصل از نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی تطابق دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها