• تاثیر استفاده از رقیق کننده های سیترات سدیم و تریس روی کیفیت اسپرم قوچ تالشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 1216
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اسپرم با استفاده از واژن مصنوعی از 4 راس قوچ تالشی بالغ جمع آوری شد. اسپرم استخراجی به وسیله 2 رقیق کننده سیترات سدیم و تریس مکمل سازی شده با زرده تخم مرغ جهت ذخیره سازی رقیق شد. سپس اسپرم رقیق شده به ترتیب در دو دمای 5 و 20 درجه سانتی گراد نگهداری شد. غلظت و ph اسپرم در هر یک از نمونه ها برآورد شد. میزان زنده مانی اسپرم 2، 4 و 6 ساعت بعد از اسپرم گیری مورد اندازه گیری قرار گرفت. جهت تعیین زنده مانی اسپرم، از دو روش رنگ آمیزی با ائوزین-نگروزین و آزمون تورم هیپواسموتیک استفاده گردید و میزان تحرک اسپرم به وسیله مشاهده با میکروسکوپ اختلاف فاز تعیین شد. تمامی عوامل کیفی اسپرم تحت تاثیر نوع رقیق کننده، دمای نگهداری و زمان قرار گرفت (p<0.05). اسپرم ذخیره شده در رقیق کننده تریس در طی زمان 6 ساعت و در دمای متفاوت خصوصیات کیفی بهتری از جمله تحرک، زنده مانی و سلامت غشاء را نشان داد (p<0.05). نتایج آزمایش نشان داد که ذخیره سازی اسپرم قوچ تالشی در دمای 5 درجه سانتی گراد در مقایسه با ذخیره سازی در دمای 20 درجه سانتی گراد سبب شد تا تغییرات صورت گرفته در کیفیت اسپرم کاهش یابد (p<0.05). نتایج نشان داد که استفاده از رقیق کننده تریس جهت رقیق سازی اسپرم قوچ در مقایسه با رقیق کننده سیترات سدیم در طی مدت ذخیره سازی 6 ساعته در دو دمای 5 و 20 درجه موجب حفظ بالاتر خصوصیات کیفی اسپرم شد (p<0.05). تفاوت های مشخص شده بین رقیق کننده ها مختلف که نمود خود را در نتایج حاصل از تلقیح مصنوعی نشان می دهد، نیاز به مطالعه بیشتری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها