• بررسی اثرات اسانس گیاهان نعناع و آنیس به همراه اسیدآلی بر هیستومورفولوژی روده جوجه های گوشتی در سن 1 تا 21 روزگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 1319
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این تحقیق جهت ارزیابی اثرات اسانس گیاهان دارویی آنیس و نعناع به همراه اسیدآلی بر هیستومورفولوژی روده جوجه های گوشتی انجام گردید. تعداد 512 قطعه جوجه یکروزه سویه راس 308 به طور تصادفی به هشت تیمار اختصاص یافتند. جیره های آزمایشی شامل: جیره پایه ذرت و سویا به عنوان شاهد، جیره حاوی اسیدآلی (3 کیلوگرم در تن)، جیره حاوی 150 قسمت در میلیون اسانس آنیس، جیره حاوی 150 قسمت در میلیون اسانس نعناع، جیره حاوی آنیس و نعناع (هر کدام 150 قسمت در میلیون)، جیره حاوی آنیس به همراه اسیدآلی، جیره حاوی نعناع به همراه اسیدآلی و جیره حاوی اسانس آنیس و نعناع به همراه اسیدآلی. افزودن ترکیب اسانس های آنیس و نعناع با اسیدآلی به جیره موجب افزایش معنی دار ارتفاع پرز ژئوژنوم نسبت به گروه شاهد شد (p<0.05). افزودن ترکیب اسانس آنیس و نعناع با اسیدآلی سبب افزایش معنی دار نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ژئوژنوم نسبت به گروه شاهد و سایر گروه ها شد (p<0.05). افزودن اسیدآلی، اسانس آنیس و نعناع و ترکیب آنها با اسیدآلی به جیره تاثیر معنی داری بر ارتفاع پرز در ایلئوم نسبت به گروه شاهد نداشت (p>0.05)، اما نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در پرندگانی که اسانس آنیس دریافت کرده بودند افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد را نشان داد (p<0.05). نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ترکیب اسانس های گیاهی به همراه اسیدآلی موجب افزایش ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ژئوژنوم شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها