جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
28 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 28 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : مدیریت آموزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها