• بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم abc

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 797
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سیلاب فرآیندی غیرطبیعی در رودخانه هاست که طی آن سطح آب رودخانه به حدی افزایش می یابد که باعث اشباع شدن سواحل و مناطق مجاور رودخانه از آب می شود. مدل ماسکینگام به طور گسترده ای برای روندیابی سیل در مهندسی هیدرولوژی بکار می رود. در این تحقیق از الگوریتم کلونی زنبور عسل که الگوریتمی کارا در مسائل بهینه سازی می باشد برای تخمین و بهینه سازی سه پارامتر مدل ماسکینگام غیر خطی در حل یک مثال مرجع از پژوهش های پیشین استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع است که الگوریتم کلونی زنبور عسل (abc) دقتی در حد قابل قبولی و هم سطح با سایر روش های فراابتکاری دارد، بطوری که مجموع مربعات خطا (ssq) برابر 47.64، مجموع قدر مطلق  خطاها (sad) برابر 24.36، دبی پیک مشاهده ای برابر 85 و دبی پیک روندیابی شده برابر 85.0009 مترمکعب بر ثانیه بدست آمد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها