• ارایه مدل تعمیر و نگهداری تجهیزات کنترل ترافیک در سطح شبکه و پروژه بر پایه برداشت میدانی و تحلیل سلسله مراتبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 695
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق با تعریف یک برنامه ی ارزیابی تحت عنوان "برنامه ارزیابی تجهیزات کنترل ترافیک یا eptcd"، علایم و تجهیزات کنترل ترافیک در سطح معابر شهری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در این برنامه ابتدا با استفاده از برداشت میدانی، میزان همخوانی علایم ترافیکی با ضوابط استاندارد سنجیده شده و درصد رد یا قبول هر دسته تعیین می شود. برای تعیین اهمیت و ارجحیت نسبی دسته های مختلف تجهیزات کنترل ترافیک از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که متکی بر نظرسنجی و مقایسه زوجی پارامترهاست استفاده گردید. بدین ترتیب با داشتن ضرایب اهمیت علایم مختلف کنترل ترافیک و نیز میزان امتیاز کسب شده در برداشت میدانی، مدلی ریاضی برای اولویت بندی تعمیر و نگهداری هر دسته در سطح پروژه، بر اساس بدترین وضعیت و بالاترین اهمیت، ارایه می شود. همچنین برای تعیین مدلی در سطح شبکه که قادر باشد بین پروژه های مختلف و اولویت های گزینه کاری در آنها، براساس بودجه محدود در دسترس، انتخاب بهینه را انجام دهد، از روش به حداکثر رساندن ارزش خالص فعلی (npv) استفاده شد. بدین ترتیب در این برنامه ی ارزیابی، ضمن برداشت میدانی و تخمین وضعیت تجهیزات کنترل ترافیک، مدل هایی برای اولویت بندی تعمیر و نگهداری این تجهیزات در سطح پروژه و شبکه ارایه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها