• بررسی آلودگی های درماتوفیتی آب استخرهای شنای عمومی شهر قم در سال 84-1383

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 670
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: نظر به این که عدم رعایت موازین بهداشتی استخرهای شنا، بیماری مختلفی از جمله درماتوفیتوزیس را به شناگران انتقال می دهد، این تحقیق با هدف تعیین آلودگی های درماتوفیتی آب استخرهای شنای عمومی سرپوشیده شهر قم طی سال های 84-1383 صورت گرفته است.

  روش کار: در این مطالعه توصیفی، پس از جمع آوری و انتقال 480 نمونه آب از 6 استخر شنای عمومی شهر قم به آزمایشگاه، نمونه ها از میان صافی های میلی پور عبور داده شده و صافی ها به محیط کشت میکوزیل اگار منتقل و در دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت 3 هفته نگهداری گردیدند. سپس درماتوفیت های رویش نموده جداسازی و تعیین هویت شدند. جهت بررسی داده ها از آزمون فیشر استفاده گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها