• بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر بهبود بهره وری کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 749
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  محیط بشر شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هرکدام در وضعیت سلامتی بشر نقش مهمی دارند. یکی از این عوامل برای انسان محیط کار وی است که می ‌تواند دیگر حیطه‌های زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به ‌منظور بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر بهبود بهره‌ وری کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان در سال 1396 انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان بهزیستی هرمزگان بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش، مقیاس بهره‌ وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت بود. نتایج این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار spss-20 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و بهره‌ وری کارکنان رابطه معنی ‌دار وجود دارد .(p<0.001)

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها