همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نقد مبانی تربیتی پست مدرنیسم با تاکید بر نگاه دینی

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 612
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه پست مدرنیسم بعنوان نوعی تفکر و نگاه فرهنگی- اجتماعی به مسائل و باور انسان ها، به اصطلاحی کلیدی در مباحث روانشناسی، فلسفی و تربیتی تبدیل شده است. لذا بررسی تربیتی این پارادایم موضوعی بااهمیت تلقی می-شود. بر این اساس، در این پژوهش نگاه پست مدنیسم و تاثیر مبانی تربیتی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- استنباطی و شیوه گردآوری داده ها پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده است، و در آن از تفسیر تحلیلی جهت تحلیل موضوع بهره خواهیم برد. در انتها به بررسی نتایج و بحث و نتیجه گیری پرداخته ایم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها