• بررسی ارتباط عادات غذایی با بیماری ایسکمی قلب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 778
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: امروزه بیماری های قلب و عروق، شایع ترین علت مرگ و میر می باشند. هزینه سالانه بیماری های قلبی-عروقی، بخش مهمی از هزینه های درمانی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به نقش شیوه زندگی از جمله عادات غذایی در بروز بیماری های قلب و عروق، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عادات غذایی با بیماری ایسکمی قلب در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.

  روش بررسی: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی (case control) بوده که بر روی 400 نفر از بیماران (200 مورد مبتلا به بیماری ایسکمی قلب و 200 مورد غیر ایسکمی)، انجام گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه ای که شامل متغیرهای سن، جنس، شغل، میزان تحصیلات، محل سکونت، تأهل، میزان مصرف نمک، میزان مصرف چربی و نوع چربی، پرخوری، استفاده از غذاهای شیرین و نشاسته دار، میزان مصرف میوه و سبزی، عادت به مصرف چای و قهوه، مصرف الکل، نوع گوشت مصرفی و لبنیات بود و اعتبار علمی آن، از طریق اعتبار محتوا و اعتماد آن، از طریق آزمون مجدد بدست آمده بود، جمع آوری گردیدند . اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار ep15 و با استفاده از تست مجذور کای (chi-square) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: در این مطالعه از 400 نفر بیمار بررسی شده، 200 نفر، بیماران ایسکمیک و مابقی، بیماران غیر ایسکمیک بودند. 70 نفر (35%) در گروه سنی 66 سال به بالا قرار داشتند و 121 نفر(60.7%) مرد، 174 نفر (87%) متاهل، 124 نفر (62%) بی سواد و136  نفر (68%) ساکن شهر کاشان بودند. یافته ها نشان داد که بین مصرف غذای شور و ابتلا به بیماری ایسکمی قلب، ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.0001). همچنین بین مصرف غذای چرب با بیماری مذکور، ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.0003). بین مصرف میوه، سبزیجات، لبنیات و مواد نشاسته ای با ابتلا به بیماری ایسکمی، ارتباط معنی داری مشاهده شد (p<0.001). ارتباط بین مصرف آجیل و گوشت با ابتلا به بیماری ایسکمی قلبی، معنی دار بود (p<0.00001). بیماران ایسکمیک بیش از بیماران غیر ایسکمیک، سابقه مصرف الکل داشتند و بین مصرف الکل با بیماری ایسکمی قلب، ارتباط معنی داری نشان داده شد (p<0.02). ارتباط بین مصرف سیگار و شیوع بیماری ایسکمی قلبی، معنی دار بود (p<0.04). یافته ها، بین نوع روغن و کره مصرفی، پرخوری و مصرف چای و قهوه با بیماری ایسکمی قلب، ارتباط معنی داری نشان ندادند.

  نتیجه گیری: با توجه به نقش تغذیه در بروز بیماری ایسکمی قلب، اصلاح عادات غذایی در جهت مصرف بیش تر میوه، سبزیجات، لبنیات کم چرب، گوشت سفید و اجتناب از مصرف اضافه نمک، چربی، گوش قرمز و همچنین الکل، توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم