• بررسی درصد فراوانی کارسینوم کیسه صفرا در اعمال کله سیستکتومی انجام شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) از سال 1372 الی 1381

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 616
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: کارسینوم کیسه صفرا، 4-2% از بدخیمی های گوارشی را تشکیل می دهد. تقریباً 2-1% از بیمارانی که تحت جراحی مجاری صفراوی قرار می گیرند، دچار کارسینوم کیسه صفرا هستند. میزان بروز این سرطان در خانم ها 3 تا 4 برابر بروز آن در مردان می باشد. 90-70% از بیماران مبتلا به کارسینوم کیسه صفرا، دچار سنگ های صفراوی هستند.

  روش بررسی: این مطالعه گذشته نگر (retrospective) به صورت مشاهده ای  مقطعی (observational-cross sectional) انجام گرفته است. جمع آوری اطلاعات به روش سرشماری انجام گرفت. استاندارد طلایی تشخیص سرطان کیسه صفرا، گزارش پاتولوژی بعد از عمل موجود در پرونده بیماران در نظر گرفته شد. برای مرحله بندی تومورها از روش novium staging استفاده شد.

  یافته ها: در این مطالعه 677 مورد عمل کله سیستکتومی دارای گزارش پاتولوژی مورد بررسی قرار گرفت. از میان تمام کله سیستکتومی های انجام شده، 14 مورد (%2.06) سرطان کیسه صفرا وجود داشت. متوسط گروه سنی در دهه 70-60 سال بوده است. از 14 مورد کانسر کیسه صفرا، 85.71% از نوع آدنوکارسینوما، 7.14% آدنوآکانتوما و 7.14% فیبروسارکوما بود. 57.14% از کانسرهای فوق در 7.14% ,stage v در 35.71% ,stage iv در stage iii بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها