• بررسی شیوع تغییرات فیبروکیستیک در نمونه های ماموپلاستی ارجاع شده به بخش آسیب شناسی بیمارستان حضرت فاطمه از سال 1373 لغایت 1381

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 763
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تغییرات فیبروکیستیک پستان از شایع ترین گرفتاری های پستان بوده و شیوع آن تا 59% گزارش شده است. عامل اساسی در ایجاد این تغییرات، عدم تعادل هورمونی و سن شایع آن 40-20 سالگی می باشد. شایعترین علائم بالینی آن عبارت است از: توده قابل لمس، تراک ها و کلسیفیکاسیون در ماموگرافی و ترشح شیر از نوک پستان. از نظر آسیب شناسی تغییرات متعددی ممکن است وجود داشته باشد که مهمترین آنها فیبروز آدنوز و کیست می باشد. تغییرات مستعد کننده بدخیمی به عنوان بیماری پرولیفراتیو در نظر گرفته می شود. در این مطالعه شیوع تغییرات فیبرو کیستیک در نمونه های بافتی ماموپلاستی که از سال 1373 لغایت 1381 به بخش آسیب شناسی بیمارستان حضرت فاطمه ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات فیبروکیستیک در خانم هایی بود که هیچ گونه علامتی به نفع بیماری پستان نداشتند و تنها جهت عمل زیبایی جراحی شده بودند. تمام نمونه ها توسط یک آسیب شناس مورد مطالعه قرار گرفت. اهمیت این مطالعه در نشان دادن شیوع بالای این تغییرات و عدم اشتباه در تشخیص آن از بدخیمی های پستان می باشد. در این مطالعه پرونده های آسیب شناسی مربوط به این بیماران در بیمارستان حضرت فاطمه در سال های ذکر شده بررسی گردید و مشاهده شد که از 83 مورد نمونه ماموپلاستی فرستاده شده به بخش آسیب شناسی، 39 مورد دارای تغییرات فیبروکیستیک می باشند (47%). بیماران در محدوده سنی 32 تا 57 سال با متوسط سنی 42 سال بودند. مطالعه انجام شده در این زمینه به سهم خود منحصر به فرد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها