• بررسی تأثیرات مفهوم حس تعلق به مکان از منظر معنویت در معابد ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1092
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش های انجام شده نشان می دهد محیط علاوه بر عناصر کالبدی شامل پیام ها، معانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقش ها، توقعات، انگیزه ها و دیگر عوامل آن را رمزگشایی و درک می کنند و در مورد آن به قضاوت می پردازند، پس می توان گفت باطن معماری، جست و جوی آدمی برای یافتن پایگاه وجودی و آشکار کردن معنا از طریق نمادهای معماری است. بر این اساس درک معنای محیط و روند شکل گیری آن و نیز پارامترهای تاثیرگذار بر آن می تواند در خلق محیطی مطلوب برای هر بنایی با کاربری ویژه خود که هدف اصلی معماری است تاثیرگذار باشد. این پژوهش تصمیم دارد که پارامترهای تاثیرگذار بر شکل گیری معنای حس تعلق به فضا در محیط های عبادی به دست آورد. با توجه به اینکه برای گردآوری اطلاعات در تحقیق فوق نیاز به کسب اطلاعات از جامعه آماری است لذا ابزار مورد استفاده در این تحقیق کمی و کیفی رجوع به منابع کتابخانه ای، پرسشنامه و همچنین مصاحبه با مراجعین در معابد و فضاهای مذهبی کنونی درباره حس آنها به مکان می باشد. پس از گردآوری گزاره های ارایه شده، آنها دسته بندی می شوند و از میان آنها به یک سری پارامتر خواهد رسید که با توجه به آنها مدلی سه وجهی شامل پارامترهای فیزیکی، پارامترهای ذهنی و عوامل معنوی ارایه می شود و با توجه به آنها می توان گفت عوامل تاثیرگذار بر مفهوم حس تعلق به مکان از این مدل پیروی می کنند. در پایان با توجه با تحلیل انجام گرفته شده به نحوه ادراک و تجربه مکان توسط مراجعین در نتیجه می توان مهمترین عوامل در شکلگیری حس مکان در یک کاربری مذهبی را القاء حس آرامش و صمیمیت، افزایش سرزندگی و تحرک هویت مکانی عنوان نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها