• بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج از سال 73 الی 82

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 506
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی از موارد حاملگی های پرخطر می باشند که در صورت عدم تشخیص به موقع مشکلاتی از جمله مرگ و میر، هیپرتیروئیدی، فشارخون حاملگی و عوارض تخلیه رحم را ایجاد می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج انجام گرفت.

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی کلیه زایمان های طبیعی، سزارین، کورتاژ تخلیه ای و حاملگی ولار به تعداد 39979 مورد از خرداد 73 الی خرداد 82 مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج بررسی شدند. روش نمونه گیری سرشماری بوده و کلیه موارد مبتلا به بیماری های تروفوبلاستیک ثبت شده در دفتر پاتولوژی بیمارستان بعثت بررسی شدند. با مراجعه به پرونده داده ها استخراج شده و به محیط نرم افزار spss win وارد و نمودارها و جداول فراوانی رسم شدند.

  یافته ها: شیوع بیماری های تروفوبلاستیک در افراد مورد مطالعه 2.02 در هزار حاملگی بود و از 39979 حاملگی، 81 مورد بیماری تروفوبلاستیک یافت شد که از این تعداد 78 مورد (96.3%) مول هیداتیفورم، 2 مورد (2.5%) مول مهاجم و 1 مورد (1.2%) کوریوکارسینوما بود. میانگین سنی بیماران 5.2±27.2 سال بود. در 30 مورد (38%) از بیماران سابقه سقط قبلی یافت شد.

  نتیجه گیری: با توجه به اینکه بروز بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی در سنندج مشابه مناطق دیگر ایران است با این حال پیشنهاد می شود سونوگرافی روتین در سه ماهه اول بارداری جهت تشخیص زودرس در مرحله بدون علامت بیماری در افراد حامله انجام شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها