همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • آنتی بادی های منوکلونال ضد پلاسمینوژن انسانی mc2b8 ,a2c8 سیستم فیبرینولیز را مهار می کنند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 623
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق، تاثیر دو آنتی بادی منوکلونال ضدپلاسمینوژن انسانی a2c8 ,mc2b8 بر سیستم فیبرینولیز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پس از طی مراحلی نظیر کشت سلول های هیبریدومای تولید کننده آنتی بادی، تزریق این سلول ها به صفاق موش، تخلیص آنتی بادی ها از مایع آسیت، با روش های مختلفی اثر این آنتی بادی ها بررسی شد. مشاهدات اولیه با استفاده از پلاسمای پولد انسانی نشان داد که این آنتی بادی ها در حضور فعال کننده های پلاسمینوژن  sk ,u-pa ,t-pa فعالیت سیستم فیبرینولیز را مهار می کنند. بر اساس نتایج بدست آمده از اندازه گیری کمی قطعات dd/e به روش آزمون d- دایمر، اثر مهاری آنتی بادی های a2c8 ,mc2b8 بصورت وابسته به دوز است. در آزمون دیگری گه توسط سوبسترای سنتتیک s-2251 انجام گرفت مشخص شد که فعال شدن پلاسمینوژن در حضور اوروکیناز و در نتیجه شکسته شدن این سوبسترا در حضور آنتی بادی های mc2b8 ,a2c8 کاهش می یابد. در این پژوهش ما به بررسی مکانیسم اثر دو آنتی بادی منوکلونال ضد پلاسمینوژن انسانی بر فعال شدن مولکول پلاسمینوژن در حضور فعال کننده های پلاسمینوژن می پردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها