• ارزیابی تأثیر جزئیات چشمه اتصال در شکل گیری مفصل پلاستیک در اتصالات rcs

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 705
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  موقعیت و نحوه شکل گیری مفصل پلاستیک در قاب های rcs می تواند تأثیر بسزایی در شکل پذیری و مقاومت کلی اتصال داشته باشد. از طرفی با توجه به اینکه اتصالات rcs ستون پیوسته نسبت به تیر پیوسته ناشناخته تر هستند جزئیات این نوع اتصالات نیاز به بررسی بیشتری دارد. بدین منظور یک اتصال rcs میانی ستون پیوسته با دو نوع سخت کننده (موازی و قطری) و در ضخامت های مختلف سخت کننده و کاورپلیت در نرم افزار abaqus مدل سازی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش 50 و 100 درصدی در ضخامت کاورپلیت بارپذیری اتصال با سخت کننده قطری به ترتیب 12 و 15% و سخت کننده موازی به ترتیب 23 و 43% نسبت به ضخامت 10 میلی متر افزایش یافت. همچنین افزایش ضخامت کاورپلیت باعث می شود تا نواحی تشکیل مفصل پلاستیک در اتصالات به سمت تیر متمایل گردد. مقایسه عملکرد اتصالات از نظر نوع سخت کننده نشان می دهد که در اتصالات با ضخامت کاورپلیت 10، 15 و 20 میلی متر مقدار ماکزیمم نیروی قائم اعمالی بدست آمده از بارگذاری چرخه ای در سخت کننده قطری به ترتیب 30، 22 و 7% بیشتر از سخت کننده موازی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها