• تعیین مقدار سرب و کادمیم بادام زمینی عرضه شده در مغازه های شهر اهواز

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 546
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: با توجه به منشاء طبیعی و صنعتی و محیطی سرب و کادمیم و عوارض شناخته شده آلودگی این دو فلز و عدم اطلاع از میزان آن و به منظور تعیین مقادیر سرب و کادمیم بادام زمینی این تحقیق روی نمونه های عرضه شده در مغازه های شهر اهواز انجام گرفت.

  مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی روی 27 نمونه از بادام زمینی عرضه شده در شهر اهواز که به طور تصادفی انتخاب شدند انجام گرفت. میزان سرب و کادمیم نمونه ها به وسیله دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی اندازه گیری شد و مقادیر آن بر حسب میکروگرم در کیلوگرم ارائه گردید.

  یافته ها: میانگین میزان کادمیم 83 میکروگرم در کیلوگرم و از حداقل 15 تا حداکثر 160 بود و 92.6 درصد نمونه ها آلودگی بیشتر از 40 میکروگرم داشتند. میانگین میزان سرب نمونه ها 384 و از حداقل 12 تا حداکثر 1043 میکروگرم در کیلوگرم بود و 81.5 درصد نمونه ها بیشتر از 200 میکروگرم در کیلوگرم آلودگی داشتند.

  نتیجه گیری: میزان آلودگی سرب و کادمیم بادام زمینی مورد بررسی زیاد می باشد. لذا بررسی مقادیر طبیعی و علل افزایش آلودگی بادام زمینی را توصیه می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها