• مقایسه دقت تحلیل پانل بتنی تحت بار برشی با مدل مشخصه ترک پخشی چرخشی و مدل خسارت پلاستیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 460
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش بینی دقیق رفتار سازه بتنی در چارچوب اجزای محدود یک ساده سازی عددی رفتار مصالح را نیاز دارد. این ساده سازی محاسباتی در تحلیل عضو بتنی مدل مشخصه نام دارد. شیوه محاسباتی بری از مدل های مشخصه بر مبنای ترک اصلی عضو بتنی می باشد. مدل مشخصه ترک پخشی یکی از این مدل ها می باشد. هنگامی که ما این مدل مشخصه را به صورت عددی مورد مطالعه قرار دادیم متوجه شدیم تئوری این مدل های مشخصه رایج برای تحلیل اعضای بتنی دقیق تر می باشد. ای مدل به علت پیچیدگی در شیوه تحلیل تا سال ها مورد استفاده قرار نمی گرفت اما اکنون با توجه به افزایش قدرت پردازشگر رایانه های مورد استفاده برای تحلیل به کمک نرم افزارهای اجزای محدود توانایی استفاده از این مدل مشخصه دقیق را داریم. در این تحقیق تیر بتنی با آرماتورگذاری طولی و عرضی و پانل بتنی با آرموتورگذاری عمودی در راستای لبه ها را مورد بررسی قرار دادیم در این پژوهش توجه بیشتر بر روی بررسی شاخصه های کرنش بتن مسلح تحت بار کوتاه مدت برشی بود. در پایان مشخص شد این مدل از مدل مشخصه خسارت پلاستیک دقیق تر است اما تحلیل به کمک این مدل مشخصه پیچیده تر و زمان بر تر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها