• بررسی ارتباط بین قابلیت اتصال اسپرم به اسید هیالورونیک با ساختار کروماتین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 647
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: انتخاب بهترین اسپرم بر اساس قابلیت اتصال آن به اسید هیالورونیک (ha) جهت افزایش شانس موفقیت در icsi و تعیین ارتباط بین قابلیت اتصال اسپرم به اسید هیالورونیک با کمبود پروتامین و میزان فراگمانتاسیون dna

  مواد و روشها: مایع منی از 55 بیمار مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان جمع آوری شد، بخشی از آن برای آنالیز معمول مایع منی (مورفولوژی، غلظت و تحرک اسپرم) بر اساس معیار who و باقیمانده آن برای آزمون ha-binding، استفاده شد. با قرار دادن اسپرم در مجاورت اسید هیالورونیک درون دیشهای میکرواینجکشن، می توان درصد اتصال اسپرم به ha را محاسبه کرد. برای بررسی مورفولوژی اسپرم، کمبود پروتامین و فراگمانتاسیون dna از رنگ آمیزی پاپانیکولا، رنگ آمیزی کرومومایسین a3 و آزمون scd استفاده شد.

  یافته ها: درصد اتصال اسپرم به ha با درصد اسپرمهای دارای مورفولوژی غیر طبیعی ارتباط معکوس معنی دار و با تحرک و غلظت اسپرم ارتباط مستقیم معنی دار را نشان می دهد (p<0.001). همچنین بین درصد اتصال اسپرم به ha با کمبود پروتامین (p=0.028) و میزان فراگمانتاسیون (p=0.035) dna ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نمایانگر آن است که اسپرمهای متصل به اسید هیالورونیک، دارای مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی هستند. بنابراین برای انتخاب بهترین اسپرم برای انجام icsi می توان از اسپرمهایی که به اسید هیالورونیک متصل شده اند، استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها